Пакет Касиер


 • Изготвяне на бюджет и сформиране на месечни такси
 • Събиране на таксите от Касиер на място в ЕС два пъти месечно по предварителен график
 • Събиране на просрочени задължения от некоректни платци
 • Заплащане на таксите по Банков път
 • Заплащане на такси на всяка каса на EasyPay или ePay
 • Заплащане на такси на място в офиса на Унивход ООД
 • Заплащане на режийните сметки и услуги
 • Изготвяне на месечен отчет за всички приходи, разходи и наличност на касата. Поставяне на отчета на видно място във фоайето на блока на всяко 1-во число на месеца
 • Отчет в реално време на приходите, разходите и състоянието на касата чрез Клиентската система
 • Изготвяне на годишен отчет
 • Цена – 2,5 лв./месец