Пълен Пакет Професионален Домоуправител


  • Регистрация на Етажната собственост към съответната община
  • Организиране и провеждане на Общи събрания и реализация в срок на взетите решения
  • Изготвяне и гласуване на правилник за вътрешния ред и контрол по спазването му
  • Създаване, водене и администриране на Книгата на собствениците
  • Съхраняване на документи, касаещи сградата при желание на собствениците
  • Изготвяне на бюджет и сформиране на месечни такси
  • Събиране на таксите от Касиер на място в ЕС два пъти месечно по предварителен график
  • Събиране на просрочени задължения от некоректни платци
  • Завеждане на дела по чл.410 ГПК – Заповедно производство – срещу некоректни платци
  • Заплащане на таксите по Банков път
  • Заплащане на такси на всяка каса на EasyPay или ePay
  • Заплащане на такси на място в офиса на Унивход ООД
  • Заплащане на режийните сметки и услуги
  • Създаване и поддържане на фонд ремонти
  • Изготвяне на месечен отчет за всички приходи, разходи и наличност на касата. Поставяне на отчета на видно място във фоайето на блока на всяко 1-во число на месеца
  • Отчет в реално време на приходите, разходите и състоянието на касата чрез Клиентската система
  • Изготвяне на годишен отчет
  • Ежеседмично посещение на техническо лице за установяване на нередности в ЕС и организация за незабавното им отстраняване.
  • Профилактика на съоръженията
  • Изготвяне на протокол за състоянието на сградата и съоръженията
  • Подмяна на изгорели осветителни тела
  • Извършване на дребни ремонти – подмяна на счупени брави, подмяна на стълбищни ключове за осветление, счупени стъкла, дръжки, панти и др.
  • Денонощен авариен телефон за спешни случаи
  • Извършване на цялостна процедура по регистрация на сдружение на собствениците с цел участие в текущи програми по Енергийна ефективност
  • Извършване на огледи с фирми подизпълнители с цел организирането на ремонтна дейност.
  • Съставяне на оферти, и предоставянето им на собствениците за избор на фирма подизпълнител
  • Контрол и надзор по извършваните ремонти.
  • Изготвяне на оферти и организация за обезпаразитяване/ пръскане срещу бълхи, хлебарки, плъхове и др./
  • Изготвяне на оферти и организация за почистване на ЕС
  • Изготвяне на оферти и организация по поддръжка на зелени площи в прилежащата част на ЕС
  • Изготвяне на оферти и организация по зимна поддръжка / снегопочистване, почистване на заледени участъци, премахване на висулки и др.
  • Юридически и административни услуги – изготвяне на документи /молби,жалби,сигнали и др./ към ведомства и държавна администрация, дружества и др. за нуждите на ЕС
  • Цена – 6 лв./месец