Професионален домоуправител

Управление и поддръжка на етажна собственост


 • Регистрация на Етажната Собственост към съответната община
 • Организиране и водене на Общи събрания и реализация в срок на взетите решения
 • Създаване и водене на домова книга
 • Административно обслужване – официално представляване на Етажната Собственост пред различните институции
 • Ежеседмично посещение от техническо лице за установяване на нередности в ЕС и организация за незабавното им отстраняване
 • Изготвяне на бюджет и сформиране на месечни такси
 • Събиране на таксите от Касиер на място в ЕС, по Банков път, EasyPay или ePay
 • Отчет в реално време за приходите, разходите и състоянието на касата чрез Клиентската система
 • Поддържане на фонд за ремонти
 • Заплащане на режийните сметки и услуги
 • Абонаментно почистване
 • Дезинсекция и дератизация
 • Други услуги