Ценова листа

Пакет Касиер

 • Провеждане на събрания
 • Изпълнение на решенията
 • Водене на документация
 • Представляване пред администрацията и доставчици
 • Изготвяне на бюджет и сформиране на месечни такси
 • Събиране на таксите от Касиер на място в ЕС веднъж месечно по предварителен график
 • Събиране на просрочени задължения от некоректни платци
 • Заплащане на таксите по Банков път
 • Заплащане на такси на всяка каса на EasyPay или ePay
 • Заплащане на такси на място в офиса на Унивход ООД
 • Заплащане на текущи сметки и услуги
 • Изготвяне на месечен отчет за всички приходи, разходи и наличност на касата.
 • Поставяне на отчета на видно място всяко 1-во число на месеца
 • Отчет в реално време на приходите, разходите и състоянието на касата чрез Клиентската система
 • Изготвяне на годишен отчет

Основен Пакет – Професионален Домоуправител

 • Регистрация на Етажната собственост към съответната община
 • Организиране и провеждане на Общи събрания и реализация в срок на взетите решения
 • Изготвяне и гласуване на правилник за вътрешния ред и контрол по спазването му
 • Създаване, водене и администриране на Книгата на собствениците
 • Съхраняване на документи, касаещи сградата при желание на собствениците
 • Изготвяне на бюджет и сформиране на месечни такси
 • Събиране на таксите от Касиер на място в ЕС два пъти месечно по предварителен график
 • Събиране на просрочени задължения от некоректни платци
 • Заплащане на таксите по Банков път
 • Заплащане на такси на всяка каса на EasyPay или ePay
 • Заплащане на такси на място в офиса на Унивход ООД
 • Заплащане на режийните сметки и услуги
 • Създаване и поддържане на фонд ремонти
 • Изготвяне на месечен отчет за всички приходи, разходи и наличност на касата. Поставяне на отчета на видно място във фоайето на блока на всяко 1-во число на месеца
 • Отчет в реално време на приходите, разходите и състоянието на касата чрез Клиентската система
 • Изготвяне на годишен отчет
 • Ежемесечно посещение на техническо лице за установяване на нередности в ЕС и организация за незабавното им отстраняване.
 • Профилактика на съоръженията
 • Изготвяне на протокол за състоянието на сградата и съоръженията
 • Подмяна на изгорели осветителни тела
 • Денонощен авариен телефон за спешни случаи

Пълен Пакет – Професионален Домоуправител

 • Регистрация на Етажната собственост към съответната община
 • Организиране и провеждане на Общи събрания и реализация в срок на взетите решения
 • Изготвяне и гласуване на правилник за вътрешния ред и контрол по спазването му
 • Създаване, водене и администриране на Книгата на собствениците
 • Съхраняване на документи, касаещи сградата при желание на собствениците
 • Изготвяне на бюджет и сформиране на месечни такси
 • Събиране на таксите от Касиер на място в ЕС два пъти месечно по предварителен график
 • Събиране на просрочени задължения от некоректни платци
 • Завеждане на дела по чл.410 ГПК – Заповедно производство – срещу некоректни платци
 • Заплащане на таксите по Банков път
 • Заплащане на такси на всяка каса на EasyPay или ePay
 • Заплащане на такси на място в офиса на Унивход ООД
 • Заплащане на режийните сметки и услуги
 • Създаване и поддържане на фонд ремонти
 • Изготвяне на месечен отчет за всички приходи, разходи и наличност на касата. Поставяне на отчета на видно място във фоайето на блока на всяко 1-во число на месеца
 • Отчет в реално време на приходите, разходите и състоянието на касата чрез Клиентската система
 • Изготвяне на годишен отчет
 • Ежеседмично посещение на техническо лице за установяване на нередности в ЕС и организация за незабавното им отстраняване.
 • Профилактика на съоръженията
 • Изготвяне на протокол за състоянието на сградата и съоръженията
 • Подмяна на изгорели осветителни тела
 • Извършване на дребни ремонти – подмяна на счупени брави, подмяна на стълбищни ключове за осветление, счупени стъкла, дръжки, панти и др.
 • Денонощен авариен телефон за спешни случаи
 • Извършване на цялостна процедура по регистрация на сдружение на собствениците с цел участие в текущи програми по Енергийна ефективност
 • Извършване на огледи с фирми подизпълнители с цел организирането на ремонтна дейност.
 • Съставяне на оферти, и предоставянето им на собствениците за избор на фирма подизпълнител
 • Контрол и надзор по извършваните ремонти.
 • Изготвяне на оферти и организация за обезпаразитяване/ пръскане срещу бълхи, хлебарки, плъхове и др./
 • Изготвяне на оферти и организация за почистване на ЕС
 • Изготвяне на оферти и организация по поддръжка на зелени площи в прилежащата част на ЕС
 • Изготвяне на оферти и организация по зимна поддръжка / снегопочистване, почистване на заледени участъци, премахване на висулки и др.
 • Юридически и административни услуги – изготвяне на документи /молби,жалби,сигнали и др./ към ведомства и държавна администрация, дружества и др. за нуждите на ЕС

Конкретна оферта се изготвя след оглед на съответния обект.