Юридически консултации

Юридически консултации от професионален домоуправител в гр.София


Предлагаме юридически консултации с адвокати в областта на гражданското и търговското право.

Юридически съвети, свързани със Закона за управление на етажната собственост.

Събранието легитимно ли е?
Какъв е редът за провеждане на Общо събрание?
Как да попълним протокол от ОС?
Кога събранието има Кворум?
Как се сформират таксите на ЕС?
Как да направим Сдружение на собствениците на ЕС?
Защо е необходимо да се направи регистрация на ЕС?
Празните апартаменти дължат ли такси?