Начин на плащане

Може да заплатите дължимите суми по най-удобния за Вас начин заедно с останалите си битови сметки.

Плащането си извърша като се използва индивидуалния абонатен номер, посочен в отчета за съответния апартамент.

При първото посещение от касиер ще получите и бележка с индивидуалния си абонатен номер.

Използвайки този абонатен номер и посочвайки фирма Унивход ООД като търговец на касите на ИЗИ ПЕЙ, в системите на ePay или в раздел битови сметки на вашето електронно банкиране всеки месец автоматично ще ви се начислява задължение за текущите разходи.

Отчет с абонатен номер

Пример :
Абонатен номер : 1001664
Търговец : Унивход.

 

При използване на гореспоменатите начини за плащане таксите са за сметка на Унивход!
Регистрация на абонат в системата на ePay

Плащане с банков превод

IBAN: BG39BUIN95611000638518
Валута: BGN
Титуляр: УНИВХОД ООД
Основание: <Абонатен номер >. Такси <адрес>

* При плащане чрез банков превод може да ви бъдат начислени допълнителни такси според тарифата на съответната банка.
* При нареждане на превода задължително посочете абонатния номер и адреса в основание за плащане.