Озеленяване и поддръжка

Озеленяване и поддръжка на тревни площи от професионален домоуправител в гр.София


Работим с фирми, които имат дългогодишен опит в изграждането и поддържането на зелени площи. Разполагаме с разнообразна техника и професионални екипи.

Предлагаме озеленяване, залесяване, окосяване на тревни площи. Изготвяме оферти за поддръжка на зелените площи – подрязване на храсти и дървета, оформяне, окопаване при съществуващи такива.

Изготвяме проекти за нова вертикална планировка, съгласуван със специалистите по геодезия и кадастър към съответната община.


Поддръжка на тревни площи от професионален домоуправител в гр.София

  • Изграждане на озеленяване
  • Поддръжка на обекти
  • Тревни площи
  • Дървесно-храстова и цветна растителност
  • Поливна система
  • Аранжировки
  • Снегопочистване
  • Иновативно озеленяване